Kokie tyrimai reikalingi kosmetikos produktams?

NAUJIENOS

Gaminiai, kuriais prekiaujama Europos Sąjungos šalyse, privalo atitikti Europos Komisijos reglamentą (EB) 1223/2009, taikomą kosmetikos gaminiams. Tam reikia atlikti tyrimus, parodančius, ar tiriami produktai atitinka kokybės ir saugos reikalavimus. „Optimum Derma Aciditate“ produktų kokybė yra patvirtinama tokiais tyrimais:

  • Mikrobiologiniai tyrimai. „Optimum Derma Aciditate“ kiekvienai produkto partijai nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje atlieka mikrobiologinius tyrimus. Mikrobiologiniai tyrimai parodo, kad „Optimum derma Aciditate“ gaminiai pagaminti laikantis aukštų higienos reikalavimų. Mikrobiologiniai tyrimai atliekami remiantis šiais standartais: ISO 22718:2016; ISO 21150:2016; ISO 16212:2017; ISO 22717:2016; ISO 18416:2016; ISO 21149:2017
  • Kokybiniai tyrimai. Šie tyrimai atliekami bendrovės „ODA LT laboratorijoje kiekvienai produkto partijai, prieš produkciją išleidžiant į rinką. Priklausomai nuo produkto sudėties matuojama produkto klampumas, pH, vertinamas produkto vienalytiškumas, išvaizda, kvapas.
  • Produkto stabilumo tyrimai. Šie tyrimai atliekami bendrovės „ODA LT“ laboratorijoje, tiriama produkcija būna supakuoti originaliose pakuotėse, nes tyrimo metu siekiama įvertinti, ar nėra produkto sąveikos su pakuote. Atsižvelgiant į produkto sudėtį, temperatūra, kurioje atliekami tyrimai, gali svyruoti nuo -10 0C iki +45 0 Tyrimo metu siekiama nustatyti produkto galiojimo laiką, trumpalaikių temperatūros pokyčių įtaką produkto savybėms. Nustatytu periodiškumu atliekami kokybiniai produkcijos tyrimai: matuojama produkto klampa, pH, vertinamas produkto vienalytiškumas, išvaizda, kvapas. Šie tyrimai atliekami remiantis ISO 18811:2018 standarto reikalavimais.
  • Konservanto efektyvumo tyrimai. Šie tyrimai atliekami nepriklausomose akredituotose laboratorijose. Jų metu tiriama, ar produkte esantis konservantas efektyviai veikia mikroorganizmus ir produktas iki galiojimo laiko pabaigos išlaiko savo savybes. Šis konservanto efektyvumo tyrimas parodo, ar produkte esantys konservantai bus efektyvūs esant padidėjusiam užterštumui (produkto naudojimo metu) Tyrimas atliekamas laikantis ISO 11930:2019 standarto reikalavimų.
  • Dermatologiniai tyrimai atliekami nepriklausomose akredituotose laboratorijose, dalyvaujant gydytojui dermatologui. Jų metu nustatoma, ar produktas neturi dirginančių savybių. Šie tyrimai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos g, taip pat Cosmetics Europe ─ Asmens priežiūros asociacijos gaires: „Produktų bandymų gairės, skirtos žmogaus odos suderinamumo įvertinimui 1997“; Cosmetics Europe ─ Asmens priežiūros asociacijos (anksčiau COLIPA) 2008 m. kosmetikos gaminių efektyvumo vertinimo gairės.
  • Produkto efektyvumo tyrimai, atliekami nepriklausomose akredituotose laboratorijose. Tyrimų būdas gali būti pasirinktas atsižvelgiant į produkto savybę, kurią norima pagrįsti – gali būti atliekami instrumentiniai tyrimai arba produktą naudojusių asmenų apklausos. Šie tyrimai atliekami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.
  • Apsaugos nuo saulės bandymai. Šie tyrimai atliekami remiantis ISO 24444:2011 Tyrimas parodo, ar ant pakuotės skelbiama apsauga nuo spindulių atitinka realią situaciją.

Kurdami naujus, inovatyvius produktus bendradarbiaujame su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centru.